Kısaltmalar

 

a.        Ad

ask.     Askerlik terimi

be.       Belirteç

bkz.     Bakınız

coğr.    Coğrafya terimi

dilb.    Dilbilgisi terimif

els.     Felsefe terimi

fiz.      Fizik terimi

gökb.   Gökbilim terimi

hek.     Hekimlik   teriımi

huk.    Hukuk terimi

il.        İlgeç

kim.    Kimya terimi

Lat.     Latinceden

mant.   Mantık terimi

mat.     Matematik terimi

mec.    Mecaz  olarak

müz.    Müzik terimi

nıhb.   Ruhbilim terimi

s.         Sıfat

si.        Sinema  terimi

sp.       Spor

ti.        Tiyatro  terimi

toplb.  Toplumbilim terimi

vb.      ve benzerleri

yerb.    Yerbilim terimi

Yun.    Yunancadan

yz.       Yazın terimi