Açıklama ve Kısaltmalar

Yeni türetilen ve derlenen sözcüklerin sunumu sırasında uygulanan yöntemlerle ilgili açıklamalar:

Siyah renkli sözcükler ve açıklamaları TDK tarafından önerilen türetmelerdir.

Şu anda görülen renklerle belirtilmeye çalışılan sözcükler dilimiz.com sitesi katılımcılarının derlemelerinden ve sitemizin  YAZIŞMALIK bölümünde yapılan yazışmalar ve sormacalar sonucu elde edilen verilerdir.

Şu anda gördüğünüz renklerle belirtilmeye çalışılan sözcükler ise daha önce ÖK (Özleştirme Kılavuzu 1978)'de yer almış, önerilmiş sözcüklerdir.

Katılımcı dostların önerileri arasında ÖK'de var olan pek çok sözcüğe rastlanmıştır. Bunlar özenle ayıklanmış ikinci bölüme alınmamıştır. Buna rağmen  bazı sözcüklere ÖK'deki önerinin dışında yeni bir öneri getirilmişse bu gibi durumlarda, anında karşılaştırılabilmesi amacıyla yararlı olacağı düşüncesiyle renk ayrımı yardımıyla her iki öneriye de yer verilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmalara eleştiri ve önerilerinizle katkıda bulunmanız, dilimize olan sevgi ve saygının göstergesi olacaktır.

dilimiz.com

 

Kısaltmalar:

bil. : bilgisayar

bkz. : bakınız

fiz. : fizik

tic. : ticaret

ruhb. : ruhbilim