Ç

 

çare   1. umar  2. çıkar yol

çaresiz   1. umarsız  2. ister istemez  3. onulmaz

çaresiz kalmak   1. umarsız kalmak  2. çıkar yol bulamamak

çarnaçar   ister istemez

çehre   1. yüz  2. görünüş

çek   ödene

çekap (check up)   sağlık yoklaması

çember   döngü

çenebaz   geveze, çalçene

çeşni   1. tadım, tadımlık  2. tat

çifte   ikili

çiklet   sakız

çile   sıkıntı

çini   sırlıtaş