G

 

gabi   anlayışsız

gaddar   acımasız, kıyıcı, kıyına

gadir   kıygı, kıyın

gafil   aymaz

gaflet   aymazlık, dalgı

gaile   sıkıntı, dert

gaip   1. görünmeyen  2. görünmezlik  3. {huk.) bulunmayan

gaita  dışkı

galat   bozuk, yanlış (söz)

galatıhis   yanılsama, yanıltı

galatımeşhur   yaygın yanlış

galebe   1. yengi  2. üstünlük

galeri   sergiyeri, sergilik

galeyan   kaynama, kaynaşma, coşma

galeyana getirmek   coşturmak

galiba   anlaşılan, görünüşe göre, görünüşe bakılırsa

galibiyet   yenginlik

galip   yengin

galiz   kaba, çirkin, iğrenç

galsame   solungaç

gam   1. tasa, kaygı, üzüntü  2. (müz.) dizi

gamlanmak   tasalanmak, kaygılanmak

gamlı   kaygılı, tasalı

gammaz   kovcu, çekiştirici, dedikoducu

gammazlamak   kovlamak, çekiştirmek

gamsız   tasasız, kaygısız, üzüntüsüz

gamsızlık   tasasızlık, kaygısızlık

ganimet   savaş vurgunu, savaş kazancı

garabet   şaşılasılık

garaj   arabalık

garanti   güvence

garantör   güvenceci

garaz   1. erek, amaç 2. hınç

gardırop   giysi dolabı, giysilik

garip   1. kimsesiz, yalnız  2. yersiz yurtsuz  3. acınası (kişi)  4. şaşılası, şaşırtıcı

gark etmek   (bir şeye) boğmak

gark olmak   (bir şeye) boğulmak, gömülmek

garnitür   süslenti

garp   batı

garplı   batılı

gasbetmek   zorla almak; kapmak

gaseyan   iç bulantısı, kusma

gasp   zorla alma

gastroentrolog   sindirim bilimci, sindirim sayrılıkları uzmanı

gastroentroloji   sindirimbilim; sindirim sayrılıkları dalı

gaybubet   1. bulunmayış  2. yokluk

gaye   erek, amaç

gayet   son derece, pek, çok, pek çok

gayr   başkası, özge

gayret   çaba

gayretli   çaba gösteren

gayri ahlaki   aktöredışı

gayri hukuki   türedisi

gayri ihtiyari   istemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak

gayri ilmi   bilimdışı

gayri iradi   istençdışı, istençsiz

gayri kanuni   yasadışı

gayri menkul   taşınmaz (mal)

gayri meşru   1. töreye, yasaya aykırı  2. yolsuz  3. evlilikdışı

gayri muntazam   düzensiz, gelişigüzel

gayri safi   katışık, kesintisiz

gayri tabii   olağandışı, doğadışı

gaz   uçuntu

gazal   ceren

gazap   öfke, kızgınlık

gen   buyrut

genealoji   1. soyağacı  2. soybilim

genosit   soykırım, soykırımı

genotip (jenotip)   soyyapı

gerçi   her ne kadar, ... ise de

getr   tozluk

gıda   besin, yiyecek

gına   bıkma, usanma

gıpta etmek   imrenmek

gıyaben   1. yokluğunda  2. uzaktan

gıyabında   yokken, arkasından

gıyabi   yokken, görüşmeden

gıyap   yokluk, bulunmama, yitiklik

girdap   burgaç

girift   girişik, çapraşık, karışık, dolaşık

giriftar olmak   tutulmak, uğramak, yakalanmak, düşmek

girizgâh   girişlik, giriş

glotis   (hek.) ünlek

grafik   çizge, çizenek

grafoloji   yazıbilim

gramatikal   (dilb.) dilbilgisel

gramer   dilbilgisi

grev   bırakım, işbırakımı

grevci   bırakımcı, işbırakımcı

greyder   yerdüzler

greyfurt   altıntop

gri   külrengi, boz

grup   küme, öbek, takım, topluluk, yığın

guatr   bukuk, boğazlak

gudde   beze, bez

gufran   yarlıgama

gurbet   yadel

gurbetçi   yadelci

gurup   gün batımı

gurur   1. övünç  2. benlik 3. büyüklenme, şişinme, burun büyüklüğü, kasıntı, kurum

gururlu   1. övünçlü  2. benliğine düşkün, benlikçi  3. burnu büyük, kasıntılı, kurumlu

gusto   beğeni

gümrah   bol, sık, gür, çok

günah   suç, yazık

günahkâr   suçlu, yazıklı

güruh   toplasını

güya   sanki, sözde, denildiğine göre, -miş gibi

güzergâh   yol boyu, yol üstü

güzide   seçkin, seçilmiş, seçme