I

 

ırgat   işçi, tarım işçisi

ırk   anasoy

ırkçı   anasoycu

ırkçılık   anasoyculuk

ırki   anasoycul

ıskat   düşürme

ıskonto   indirim, kırma

ıslah   1. düzeltme  2. yola getirme

ıslah etmek   1. düzeltmek  2. yola getirmek

ıslah olmak   1. düzelmek  2. yola girmek

ıslahat   düzeltmeler,  iyileştirmeler

ıslahevi   eğitmeyurdu

ıspazmoz   çırpınma, titreme

ısrar   direnme, üstünde durma, üsteleme, bekinme, ayak direme, dayatma

ıstampa  1. damga  2. damga kutusu

ıstılah   terim

ıstırap   acı, sıkıntı, üzüntü

ıtır   güzel koku

ıttıla   bilgi, öğrenme, bilme