J

 

janr   tür

jartiyer   çorapbağı

jenerasyon   1. soy  2. kuşak

jeneratör   üreteç

jenerik   kimdenlik

jenotip   bkz. genotip

jeolog   yerbilimci

jeoloji   yerbilim

jeolojik   yerbilimsel

jest   davranış

jeton   atmalık

jigolo   tutma erkek

jile   yelek

jimnastik   beden eğitimi

jips   alçıtaşı

jupon   içetek

jurnal   giziletim

jurnal etmek   giziletimlemek, ele vermek

jurnalcı   giziletimci

jurnalcılık   giziletimcilik

jübile   kutlama töreni

jüri   seçiciler kurulu; yargıcılar kurulu