L

 

labirent   dolangaç

laborant   yardeneyci

laboratuvar   deneylik

ladini   dindışı

laedriye   (fels.) bilinemezcilik

laf   söz

lafazan   geveze

lağvetmek   kaldırmak

lağvolmak   kaldınlmak

lahika   ek

lahza   kıpma

lahzada   çabucak

lakap   takma ad

lakaydi   aldırmazlık, aldırışsızlık, ilgisizlik

lakayt   aldırmaz, aldırışsız, ilgisiz

lalettayin   düşgele, gelişigüzel, herhangi bir

lamba   ışıtaç

lanet   1. kargış, ilenç, ilenme  2. çok kötü

lanet etmek   kargımak, kargışlamak

lanetleme   kargıma, kargışlama

lanetli   kargışlı

lanse etmek   çıkarmak, ortaya atmak

larenjit   gırtlak yangısı

latife   şaka

laubali   1. saygıbilmez  2. senlibenli

lavabo   el yunağı

layık   yaraşır, değer

layiha   tasarı

lazım   gerek, gerekli

lebalep   ağzına değin, silme

legal   yasal

leh   yarar, -den yana

lehine olmak   yanında olmak

lehte oy vermek   -den yana oy vermek

leksikolog   sözlükbilimci

leksikoloji   sözlükbilim

lektör   okutman

lenf   akkan

lengüist   dilbilimci

lengüistik   1. dilbilim  2. s. dilbilimsel

levazım   1. gereçler  2. (ask.) iyim kuşam

levye   kanırtmaç

leyli   yatılı

leyli meccani   parasız yatılı

lezzet   tat

libas   giysi

liberal   1. erkin, özgür  2. özelgirişimci

liberalizm   1. erkincilik, özgürlükçülük  2. özelgirişimcilik

lider   önder

liderlik   önderlik

lif   telcik

lig   (sp.) küme

likit   sıvı

limit   sınır, uç

lisan   dil

liste   dizelge

listelemek   dizelgelemek

literatür   1. yazın  2. yazınlık (bir konuyla ilgili kaynakların tümü anlamında)

litografi, litografya   taşbaskı

litoloji   taşbilim

litosfer   taşküre

liva   1. sancak  2. tugay  3. tuğgeneral

liyakat   yaraşık, değimli; yaraşırlık, yararlık

liyakatsiz   yaraşıksız, değimsiz

loder   yükler

lojman   konut, kurum konutu

lokal   1. yer, ev, dernek evi  2. yerel

lokalize etmek   yerelleştirmek

lokanta   doyunak, doyumevi

lokavt   işkapatımı

lokomotif   çekit

lügat   1. söz, sözcük  2. sözlük

lüks   1. gösteriş 2. gösterişli

lütfetmek   1. vermek  2. söylemek, bildirmek  3. alçakgönüllülük göstermek

lütuf   iyilik

lüzum   gerek, gereklik, gereklilik

lüzumlu   gerekli

lüzumsuz   gereksiz

lüzumu halinde   gerekirse