Ö

 

ö- (eu-)   (Yun. önek) iyi, gerçek

ödem   şişlik, yangısız şiş

ömür   yaşam

örf  gelenek, töre

örfi   geleneksel

örfi idare   sıkıyönetim

özür   1. engel  2. eksiklik  3. bağışıt