U

 

ufki   yatay

ufuk   1. çevren  2. gözerimi

ufunet   1. kokuşma, pis koku  2. yangı

ufunetlenmek   (yara için) irinlenmek

uhdesinden gelmek   becermek, başarmak

ukala   bilgiç

ukde   düğüm

ulema   bilginler

ultra- (ültra-)   (Lat. önek) -den çok, -in üstünde

ulum   bilimler

ulvi   yüce

umde   ilke

umran   bayındırlık

umum   tüm, bütün, kamu, genel

umumhane   genelev

umumi   genel

umumi kâtip   genel yazman

umumileştirmek   genelleştirmek

umumiyet   genellik

umumiyetle   genellikle

umummüdür   genel müdür

umur   işler, görevler

unsur   öğe

unvan   san

usare   özsu

usul   yöntem, yol

usulsüz   yasa dışı

uvertür   1. başlantı  2. giriş

uzuv   1. organ  2. üye