Ü

 

ücret   emeklik, çalışmalık

ülfet   1. alışma  2. tanışma, görüşme, dostluk

ülfet etmek   1. alışmak  2. tanışmak, görüşmek, dostluk etmek

ülser   oyulgan

ültimatom   sonuyarı

ültra- (ultra-)   (Lat. önek) -den çok, -in üstünde

ültramodern   çağüstü

ültraviyole   morötesi

ümit   umut

ümit etmek   ummak

ümitlendirmek   umutlandırmak

ümitlenmek   umutlanmak

ümitli   umutlu

ümitsiz   umutsuz

ümitvar   umutlu

ümmi   okumamış

ünite   1. birim  2. birlik

üniversel   evrensel

ünsiyet   1. alışkanlık  2. tanışıklık, arkadaşlık

üryan   çıplak, yalın

üs   konumluk

üslup   1. anlatı  2. biçem

üstat   usta