Y

 

yabani   yabanıl

yâd etmek   anmak

yadigâr   andaç

yahut   ya da

yani   demek, şu demek ki, demem şu

yâr   sevgili

yâran, yâren   arkadaş, yakın

yârenlik   arkadaşlık

yediemin   güvenilir kişi

yegâne   tek, biricik, eşsiz

yeis   umutsuzluk, karamsarlık, üzüntü

yek   bir

yekdiğeri   birbiri

yeknesak   tekdüze

yeknesaklık   tekdüzelik

yekpare   tek parça

yekta   tek, eşsiz

yekten   1. birden, birdenbire  2. durup dururken

yekûn   toplam

yemekhane   yemekyeri

yemin   ant

yemin etmek   ant içmek

yetim   babasız

yevmiye   1. gündelik  2. her gün

yevmiye defteri   gündelik defter

yevmiyeci   gündelikçi

yübuset   peklik